Home
P van Diemen
 
Nederlandse vlag

Lijst van Veranderingen

 
Brittish flag

List of Changes


2023-1
Gewijzigd:  Changed: 

2022-5
Gewijzigd:  Changed: 

2022-4
Gewijzigd:  Changed: 

2022-2
Nieuw:  New: 

2021-1
Gewijzigd:  aanpassingen in tekst Changed:  adaptations in text

2020-12
Nieuw:   
Gewijzigd:  aanpassingen in tekst
New:   
Changed:  adaptations in text

2020-11
Gewijzigd:  Changed: 

2018-08
Nieuw:   
Gewijzigd:  aanpassingen in tekst
New:   
Changed:  adaptations in text

2017-01-11
Nieuw:   
Gewijzigd: 
New:   
Changed: 

2016-12-26
Gewijzigd:  Changed: 

2016-05-24
Gewijzigd:  Changed: 

2016-04-03
Gewijzigd: 
 • HTML_Char: Representation of Glyphs punt 1 (problemen met Latin1 en UTF8 character sets).  Méér glyphs.
Changed: 
 • HTML_Char: Representation of Glyphs point 1 (problems with Latin1 and UTF8 character sets).  More glyphs.

2016-3-18
Gewijzigd:  Parenteel Changed:  Genealogy

2016-2-10
Gewijzigd:  Changed: 

2015-10-26
Gewijzigd:  Changed: 

2015-7-28
 • Nieuw:  Parenteel Gerrit Berenbroek (228 personen).  Wij vermoeden een gezamenlijk afkomst met onderstaande Lutje Berenbroek (al zegt een gelijkende naam in Twente niet zo veel).
 • Gewijzigd:  grote update Hermen Lutje Berenbroek (512 personen, méér datums).
 • New:  genealogy Gerrit Berenbroek (228 persons).  We suspect a common origin with Lutje Berenbroek below (though a similar name doesn't say much in the Twente region).
 • Gewijzigd:  major update Hermen Lutje Berenbroek (512 persons, more dates).

2015-7-9
Algehele update  Kwartierstaten:
   Parentelen:
General update  Pedigrees:
   Genealogies:

2015-6-21
Nieuw: Gewijzigd: 
 • Place_lookup is vervallen; u wordt nu doorverwezen naar Metatopos.eu waar alle huidige plaatsen worden bijgehouden.
New: Changed: 
 • Place_lookup is discontinued; you are referred to Metatopos.eu where all places are kept up-to-date.

2014-11-23
Gewijzigd:  Changed: 

2014-2-16
Gewijzigd: 
 • Teunis Claesz Bulten: uitbreiding met een Amerikaanse tak (5318 personen, met dank aan Stanley Heersink).
Changed: 

2014-2-8
Gewijzigd:  algehele update van parentelen Changed:  general update of genealogies

2013-12-17
Gewijzigd:  algehele update van parentelen Changed:  general update of genealogies

2013-10-15
Nieuw: New:

2013-10-3
Gewijzigd: Changed:

2013-9-14
Gewijzigd: Changed:

2013-8-18
Gewijzigd: Changed:

2013-4-23
Gewijzigd: Changed:

2013-1-20
Gewijzigd:
 • Onze voorouders: kwartierstaat van onze kleindochter & -zoon met 2204 personen.
Changed:
 • Our ancestors: pedigree of our granddaughter & grandson with 2204 persons.

2012-12-9
Nieuw:Gewijzigd: New: 
Changed:

2012-10-10
Gewijzigd: Changed:

2012-9-4
Nieuw:
 • Style demo (Eng.):  demonstratie van enkele niet-triviale stijl­constructies (CSS);
Gewijzigd:
New:
 • Style demo:  demonstration of some non trivial style constructs (CSS);
Changed:

2012-8-7
Gewijzigd: Changed:

2012-7-14
Gewijzigd:
 • Netwerk berekeningen (Eng.):  mogelijkheid voor MTU restrictie, en een correctie bij cross-network berekeningen;
 • 'Nieuwe' oude foto's:  Walstra, Soetman, Feenstra;
 
Parentelen:
Changed:
 • Network calculations:  capability to restrict the MTU, and a correction in the cross-network calculations;
 • 'New' old pictures:  Walstra, Soetman, Feenstra;
 
Genealogies:

2012-3-20
Gewijzigd:
 • Onze voorouders: kwartierstaat van onze kleindochter met 2204 personen;
 • Claes Bulten: enkele wijzigingen/­aanvullingen (5005 personen);
Changed:

2012-1-9
Gewijzigd: Changed:

2011-11-10
Gewijzigd:
 • Onze voorouders: kwartierstaat van onze kleindochter met 2162 personen (onjuiste tak verwijderd).
Changed:
 • Our ancestors: pedigree of our granddaughter with 2162 persons (incorrect branch removed).

2011-10-16
Gewijzigd: parentelen Changed: genealogies

2011-9-19
Gewijzigd: Changed:

2011-8-5
Gewijzigd: Changed:

2011-7-21
Nieuw: New:

2011-7-18
Gewijzigd: Changed:

2011-6-26
Nieuw:

Gewijzigd: parentelen

New:

Changed: genealogies


2011-5-23
Gewijzigd: Changed:

2011-5-15
Gewijzigd: Changed:

2011-4-9
Nieuw:
 • Netwerk berekeningen (Eng.):  bereken de snelheid van bestands­overdracht of Voice-over-IP over een packet switched netwerk (Internet).
New:
 • Network calculations:  calculate the speed of file transfer or Voice-over-IP across a packet switched network (Internet).

2011-2-16
Gewijzigd: Changed:

2010-12-23
Gewijzigd: Changed:

2010-11-7
Gewijzigd: Changed:

2010-9-14
Gewijzigd: Changed:

2010-6-10
Gewijzigd: Changed:

2010-5-13
Gewijzigd: Changed:

2010-4-1
Alle pagina's werken nu goed onder MS IExplorer en FireFox (layout verbeteringen en aangepaste scripting).  Met name Place lookup en Name Browser zijn herschreven en zijn nu gebruiksvriendelijker.  Block style demo is aanzienlijk uitgebreid. All pages now work correctly for MS IExplorer and FireFox (layout improvements and adapted scripting).  In particular Place lookup and Name Browser have been rewritten and are now user friendlier.  Block style demo has been extended considerably.

2010-2-3
Gewijzigd: Changed:

2009-12-20
Nieuw: 
Gewijzigd:
New: 
Changed: 

2009-11-26
Gewijzigd: Changed: 

2009-10-20
Gewijzigd: Changed: 

2009-10-2
Gewijzigd: Changed: 

2009-8-30
Gewijzigd: Changed: 

2009-8-25
Gewijzigd: Changed: 

2009-8-6
Gewijzigd:
 • Hoofdpagina: Menu vernieuwd zodat deze voor meer browsers werkt;
 • Achtergrond van Namen: de familienaam Walstra toegevoegd.
Changed: 
 • Main page: Menu renewed so it works for more browsers;
 • Background of Names: the surname Walstra added.

2009-6-5
Gewijzigd: Parenteel van Changed:  Descendancies of

2009-5-13
Gewijzigd:
 • Hoofdpagina: Menu (snelkoppelingen) toegevoegd;

   Kwartierstaten:
   Parentelen:
Changed:  
 • Main page: Menu (quick links) added;

   Pedigrees:
   Descendancies/genealogies:

2009-4-1
Gewijzigd:  Parenteel van Changed:   Genealogy/descendancy of

2008-12-10
Nieuw: New: 

2008-11-23
Gewijzigd: 
   Parentelen van:
Changed:   
   Geneologies/descendancies of:

2008-10-17
Gewijzigd:  parenteel van Changed:  Descendants of

2008-10-1
Gewijzigd: 
   Parentelen van:
Changed:   
   Descendancies of:

2008-6-29
Gewijzigd:
 • Parenteel van Claes Bulten, aanvullende gegevens (2673 personen);
Changed: 
 • Descendancy of Claes Bulten, additional details (2673 persons);

2008-6-29
Gewijzigd: Changed: 

2008-5-28
Verplaatsing van home.wanadoo.nl/pvdiemen naar www.van-diemen-de-jel.nl Move from home.wanadoo.nl/pvdiemen to www.van-diemen-de-jel.nl

2008-5-26
Gewijzigd: Parenteel van Changed:  Descendancy of

2008-5-8
Gewijzigd: Parenteel van Changed:  Descendancy of

2008-2-1
Gewijzigd:

Parentelen:

Changed: 

Descendancies:


2007-12-6
Nieuw:
 • Place look-up:  vind plaatsen (steden/­dorpen/­gehuchten) in Nederland.

Gewijzigd:

 • Plaatsen die voorkomen in onze genealogische database (weergave sterk gewijzigd);
 • Parenteel van Claes Bulten aangevuld dankzij Henk & Henk Bulten (2478 personen);
 • Kwartierstaten van Johanna van Laar en Marian van Kollenburg samengevoegd tot kwartierstaat van Tessa & Axel Hartog (357 personen).
New: 
 • Place look-up:  find places (towns/­villages/­hamlets) in The Netherlands.

Changed:

 • Places which appear in our genealogial database (presentation completely changed);
 • Descendants of Claes Bulten updated thanks to Henk & Henk Bulten (2478 personen);
 • Pedigrees of Johanna van Laar and Marian van Kollenburg merged to pedigree of Tessa & Axel Hartog (357 persons).

2007-9-10
Algemene update
Nieuw:  Parenteel van

Gewijzigd:  Kwartierstaten:

Parentelen (gewijzigd):

General update
New:  Descendants of

Changed:  Pedigrees:

Descendancies (changed):


2007-5-22
Gewijzigd:  Parenteel van Changed:  Descendancy of

2007-4-2
Nieuw:  Kwartierstaat van New:  Pedigree of

2007-3-4
Gewijzigd: Parentelen van Changed: Descendancies of

2006-12-30
Gewijzigd:  Parentelen van Changed:  Descendancies of

2006-11-14
Gewijzigd:  Parentelen van Changed:  Descendancies of

2006-6-6
Gewijzigd:  Kwartierstaten van Changed:  Pedigrees of

2006-4-29
Nieuw:  Gewijzigd:  New:  Changed: 

2005-12-26
Gewijzigd:  Changed: 

2005-8-13
Gewijzigd:  Alle andere Walstra's die we konden vinden (819 personen) maar niet aan ons zijn verwant, waaronder de eerder vermelde Greult Heerts Walstra.  De verschillende takken Walstra's worden gepresenteerd als afstammelingen van een fictieve gezamenlijke voorouder. Changed:  All other Walstra's we could find (819 persons) which are not related to us, including the earlier mentioned Greult Heerts Walstra.  The various branches of Walstra's are presented as descendants of a virtual commmon ancestor.

2005-7-18
Gewijzigd:  Changed: 

2005-6-3
Gewijzigd:  Parenteel van Claes Bulten (2394 personen; manuscript nu volledig ingevoerd); Changed:  Descendancy of Claes Bulten (2394 persons; manuscript now fully entered);

2005-6-3

2005-5-6
Nieuw:  parenteel van Gerrit ten Thije alias Varwijk [±1690] (81 personen);
 
Gewijzigd:  (algehele update)
New:  descendants of Gerrit ten Thije alias Varwijk [±1690] (81 persons);
 
Changed:  (general update)

2005-2-17
Gewijzigd: Changed: 

2005-1-24
Gewijzigd:  Changed: 

2005-1-8
Gewijzigd:  (algehele update)
Kwartierstaten:
Parentelen:
Diversen:
Changed:  (general update)
Pedigrees:
Descendancies:
Miscellaneous:

2004-12-19
Gewijzigd:  Genealogie van
 • Claes Bulten: tussentijdse update (1360 personen) dank zij het manuscript van Joop Bulten;
 • Albert Thomas [±1650] een gemeen­schappelijke voorouder van Irene en M. van Kollenburg (212 personen);
Changed:  Descendancy of
 • Claes Bulten: intermediate update (1360 personen) thanks to manuscript of Joop Bulten;
 • Albert Thomas [±1650] a common ancestor of Irene en M. van Kollenburg (212 personen);

2004-10-10
Nieuw:  parenteel van Cornelis Claesz Elenbaas [±1590] (3.435 personen) dankzij W.J. Elenbaas;

Gewijzigd: 

Kwartierstaten:
Parentelen:
New:  descendancy of Cornelis Claesz Elenbaas [±1590] (3,435 persons) thanks to W.J. Elenbaas;

Changed: 

Pedigrees:
Descendancies:

2004-8-26
Gewijzigd:  Changed: 

2004-8-2
Gewijzigd:  Changed: 

2004-5-30
Nieuw:   Datum berekeningsprogramma (Eng).
 
Gewijzigd: 
New:   Date calculation program.
 
Changed: 

2004-4-12
Gewijzigd:  Changed: 

2004-3-7
Nieuw:  Parentelen van  
Gewijzigd:
New:  Descendancies of  
Changed: 

2004-1-30
Gewijzigd:  Changed: 

2004-1-13

2003-12-23

2003-12-6
Nieuw:  Kwartierstaat van Hendrica Theodora Reinstra (26 namen); de moeder van een vriend.

Gewijzigd: 

New:  Pedigree of Hendrica Theodora Reinstra (26 names); the mother of a friend.

Changed: 


2003-10-24
Gewijzigd:  Algeheel bijwerken van de gegevens Changed:  A general update of information

2003-10-12

2003-9-19

2003-8-24

2003-8-20

2003-7-12
 • Gewijzigd: 
  Onze voorouders (kwartierstaat met 982 personen);
  Lijst van Namen (11.409 individuën; 2.762 familie­namen inclusief varianten) waarbij een storende fout is verbeterd (overlijdens­datum en plaats was gelijk aan de geboorte­datum en plaats);
  Plaatsnamen allemaal met regio-aanduiding (maar nog enkele probleem­gevallen).
 • Changed: 
  Our ancestors (pedigree with 982 persons);
  List of Names (11.409 individuals; 2.762 surnames including variants) where a conspicuous mistake is corrected (death date and place were identical to birth date and place);
  Names of Places all with an indication of the region (but still some problem cases).

2003-6-15

2003-6-6

2003-5-16
Gewijzigd:  Algehele aanpassing van de gegevens Changed:  General update of the data

2003-4-12

2003-4-6
 • Gewijzigd:  Parenteel van Claes Bulten (552 personen in dit overzicht); alle Bultens die we konden vinden (getrouwd vóór 1920; 275 individuën);
  Lijst van Namen (9352 individuën; 2307 familie­namen inclusief varianten).
 • Changed:  Descendants of Claes Bulten (552 persons in this overview); all Bultens we could find (married before 1920; 275 individuals);
  List of Names (9352 individuals 2307 surnames including variants).

2003-3-11

2003-2-26

2003-2-7

2003-1-23

2003-1-7

2002-12-16

2002-12-10
 • Kwartierstaat van Boukje van Bruggen (de moeder van een vriendin van ons, die verre aangetrouwde familie van ons bleek te zijn).
 • Ancestors of Boukje van Bruggen (the mother of a friend of ours, who turned out to be distantly related to us through marriage).

2002-12-4
 • Update van de Lijst van Namen (meer dan 4700 individuen, 1170 familie­namen inclusief varianten),
 • Overeenkomstige update van de Voorouders,
 • Update van het parenteel van Jan Diel, en
 • Update van het parenteel van Klaas Walstra.

2002-10-2
 • Update van de Lijst van Namen (4000 individuen, meer dan 1000 familie­namen (inclusief varianten)
 • Update of the List of Names (4000 individuals, more than 1000 family names (including variants)

2002-9-27
 • Update van de Lijst van Namen (aantal namen opgelopen van ±1500 tot bijna 2500; 650 familie­namen; verbeterde layout)
 • Overeenkomstige update van de Ancestry Chart met een spoor tot zelfs 1260 !
 • Toevoeging van Wijzigingsgeschiedenis (deze pagina)
 • Diverse kleine verbeteringen (tikfouten enz.)
 • Update of the List of Names (number of names increased from ±1500 to nearly 2500; 650 family names; improved layout)
 • Similar update of Ancestry Chart with a partial trace back to even 1260 !
 • Addition of Change History (this page)
 • Various minor corrections (typo's, etc.)

2002-8-15…22
 • Aanmaken & laden van eerste paginas
 • Creation & upload of initial pages

=O=