Home Genea Pictures
  De Haan pictures
 P van Diemen
Klik op de foto voor een vergroting (en op de "Back-button" in de browser om weer terug te gaan naar het overzicht). Click on the picture to get an enlargement (and on the "Back-button" in the browser to get back to the overview).
Andere foto's:  Algemeen/diversen Bulten van Diemen de Jel Walstra
Other pictures:  General/various Bulten van Diemen de Jel Walstra

 
Het verloren gegane wandbord van Aert Adriaensz. de Haen dat vroeger achter in de kerk hing.  Het verloren gegane wandbord van Aert Adriaensz de Haen (1561-1643) met de wapens waar hij is geweest.  Tekst:
Aert Adriaens de Haan, Geweest viermael tot Romen,
Door Duijdslant heen gereijst, Italiën becomen
En Swidser Swabenlant, En dan noch Lombardijen
Oock door het Kroppenlant gereijst door Gods bevrijen
En ouderdom geweest tot tien mael seven jaren
Trock weer doen Vranckrijck door met sijne gryse haare
Turckijen. Sindiem Jerusalem betreden
Het Christi Graf gelien daer veel wort aengebede
Sijn voetstap oock gesen doer Christi voetstap stonde
Van daer tot Bethlehem en Nasaret gevonden
Nu leser wie Ghij sijt neemt hier eens wel op acht
Van duijsenden niet een die soo een reijs volbracht
Doen Aert den Haan / Had reijs gedoe
Door menigh Rijck / Wort hij een lijck
Sijn Siel doen weer / Nae sijn begeer
Reijst soo met lof / int Hemelshof
      1646.

 
Grafsteen van Aert Adriaensz de Haen.
Tekst:
Hier leggen begraven de
eersamen Aert Adryaensen
de Haen in syn leven
gereyst viermael tot Romen
in Italien en doen hy omtrent
70 iaer ovt was doen gereyst
nae Iervsalem in Ivdea.  Hij
sterf 5 november 1643 was
ovt 82 jaren.  Ende syn
huysvrov Marycien Ians sy
sterf den 1 october 1635
was ovt 81 iaren samen in den
echten Hovwelijcken staet
geleeft 54 iaren.
  Grafzerk Aert de Haen

 
Cornelis Pieter de Haan (1874-1970)
&
Jannigje Oosterom (1879-1954)
and children
Leendert, Cornelis, Adrianus Johannes, Willem, Gerard, Pieter.
Cornelis Pieter de Haan & Jannigje Oosterom

 
Gerard de Haan & Adriana van der Graaf
Gerard de Haan (1912-1970) & Adriana van der Graaf (1913-2006)
from left to right
standing: 
Theodorus Alfred, Cornelis Pieter, Leendert, (Gerard sr.,) Gerard jr.
sitting:  Hendrik Jan, Willem Gerard, (Adriana,) Lena, Johan Adriaan
 
Pieter Arie de Haan & Geertje Sakko  Pieter Arie de Haan (1883-1971)
&
Geertje Sakko (1884-1976)
Rotterdam, 1912.  Fotografie Strauss - Korte Hoogstraat 1.
 
Arend Elenbaas & Adriana Duine Mattheus Elenbaas & Eliza Molesta
Arend Elenbaas (1832-1987)
&
Adriana Duine
Mattheus Elenbaas (1853-1940),
Eliza Molesta
& children


=O=