Home Index
      Place look-up
 P van Diemen

Voor het zoeken naar plaatsen in het tegenwoordige Nederland wordt verwezen naar Metatpos.eu.

Voor het zoeken naar historische plaatsen (±1859) in Nederland, zie GemHis.

To search for places in current Netherlands, you are referred to Metatpos.eu.

To search for places in historic (±1859) Netherlands, see GemHis.