Home
 P van Diemen
Nederlandse vlag Brittish flag

Genealogie - Overzicht

Onze interesse voor genealogie is mede ontstaan door de vele vragen over onze familie­naam: van Diemen de Jel.  Hoe kom je aan die dubbele naam ?  Ben je van adel ?  (nee dus).

Nicolaas Willem (van Diemen) de Jel (grootvader) heeft de toevoeging 'van Diemen' aan 'de Jel' bewerkstelligd als resultaat van genealogisch onderzoek (zie Achtergrond van Familie­namen).  Dankzij diverse familie­leden, hebben we nu een copie van Nicolaas Willem's onderzoek­resultaten.

We zijn pas echt begonnen toen we op het Internet zochten naar de naam "van Diemen de Jel" en treffers kregen op de webstek van Joyce Jensen.  Zij bleek familie te zijn, en had al een behoorlijke database.  We wisselden vele emails, foto's en familie­roddels uit; zij voorzag ons van veel hulp en zelfs een Gedcom-file met de van Diemen afstamming. 

We zijn Vrienden geworden van het 'Centraal Bureau voor Genealogie', die voor ons zeer gunstig is gelegen in onze stad Den Haag.  Het grootste deel van onze huidige resultaten hebben we op het Internet gevonden; zie onze ondergenoemde 'Links & Referenties'.
 

Genealogy - Overview

Our interest in genealogy partly stems from the many questions we get about our surname: van Diemen de Jel.  How come you have a double name ?  Does that name mean nobility ?  (it doesn't).

Nicolaas Willem (van Diemen) de Jel (grandfather) brought about the combination of 'van Diemen' and 'de Jel' as a result of genealogical research (see Background on Surnames).  Thanks to various family members, we now have a copy of Nicolaas Willem's research results.

The actual kick-off for our results came when we searched the Internet for the name "van Diemen de Jel" and got hits on the web site of Joyce Jensen.  She turned out to be related and had already a considerable database.  We exchanged a lot of emails, pictures and family gossip; she provided us with a lot of help and a Gedcom-file on the van Diemen ancestry. 

We became Friends (visiting members) of the 'Centraal Bureau voor Genealogie' (Central Office for Genealogy), which is for us conveniently located in our city The Hague.  Most of our current results however, we found on the Internet; see our 'Links & References' below.
 

Opmerkingen

 • De taal is in principe Engels, maar er komen Nederlandse zinnen voor.
 • Individuen die minder dan 100 jaar geleden zijn geboren en waarvan geen sterf­datum bekend is, zijn geano­nimi­seerd (geboorte­datum, -plaats en tweede voornamen verwijderd).
 • Voor vragen en opmerkingen mail naar Philip & Irene.

Notes

 • The language is basically English, but some Dutch phrases are present.
 • Individuals born less than 100 years ago and with no known death date, are anonomized (birthday and place cleared, middle names removed).
 • For questions and remarks mail to Philip & Irene.

Onze Resultaten

 • Kwartierstaat
  Een lijst van onze voorouders (alleen de tekst)
 • Namenlijst met alle namen in onze database.
  Alternatief: Familienamen index of alleen namen;
  of de Name Browser om te zoeken op Namen, GeboorteJaar/-Plaats of SterfJaar/-Plaats.
 • Parentelen:
  We hebben aardig 'in de breedte' gezocht, zodat we vrij veel informatie hebben van verwanten.  Deze hebben we in beeld gebracht door de parentelen van een aantal voorouders te geven.

Our Results

 • Pedigree ('Ahnentafel')
  A list of our ancestors (text only version)
 • Name list with all the names we have in our database.
  Alternatively: Surname index or names only;
  or the Name Browser to search for Names, BirthYear/-Place or DeathYear/-Place.
 • Descendants:
  We have searched rather widely, so we have quite a lot of information on kinfolk (not direct ancestors but related).  We show these by presenting the descendancies of a series of ancestors.
             N.W. de Jel  Jan Diel (= de Jel) [±1605]
 
N.W. (van Diemen) de Jel         
  
   E.W. Blom Teunis van Diem(en) [±1640]
 
B.N. van Diemen de Jel 
  
   B. Bulten  Teunis Claesz Bulten [±1640]
 
  H.J. Bulten 
 
  H.E. Kobesen Christiaan Kobesen [±1740]
 
P. van Diemen de Jel 
  
  C. de Haan  Aert Adriaensz de Haen [1561]
 
P.A. de Haan 
  
   A. Koorevaar Adriaen Adriaensz Coorenvaeyer [±1515]
 
   A.T. de Haan 
  Christiaan Gottlieb Sjaco [±1725]
  P. Sakko  
   Cornelis Claesz Elenbaas [±1590]
  G. Sakko 
 
Aart IJsbrants Boer(s) [±1705]
T. Boers 
  Dirk Maartensz Herfst [±1562]
 
 
W. Walstra  Claes Gerbens (Walstra) [±1635]
 
J. Walstra 
  
   A. Boosman Albert Boo(t)sman [±1615]
 
K. Walstra 
  
    B. Visser  Johannes Thijsses (Visser) [±1733]
 
  T. Visser 
 
  T. Hendriks  Thomas Arjens [±1615]
 
  I. Walstra 
 
  F. Soetman  Friedrich Soetmann [±1740]
 
F.J. Soetman 
  
   G. ter Mors Gerrit ten Tije alias Varwijk [±1690]
 
  F. Soetman 
 
  J.H. Lutje Berenbroek  Hermen Lutje Berenbroek [±1700]
 
  J. Lutje Berenbroek 
 
  J. Voogd Gerrit Voogd [±1720]
 
 • Parentelen van
  • Alle Sjoerds (van Bruggen) (familie van één van onze vrienden);
  • Hylke Hoites (Feenstra) (familie van Irene);
  • Alle andere Walstra's:  alle Walstra's die we konden vinden en die niet aan ons zijn verwant.  De verschil­lende takken Walstra's worden gepre­sen­teerd als af­stam­me­lingen van een fictieve gezamen­lijke voorouder.
  • Gerrit Berenbroek.  Wij vermoeden een gezamenlijk afkomst met Lutje Berenbroek (zie grafisch overzicht boven), al zegt een gelijkende naam in Twente niet zo veel.
 • Descendancies of
  • Alle Sjoerds (van Bruggen) (family of a friend of ours);
  • Hylke Hoites (Feenstra) (family of Irene's);
  • All other Walstra's:  all Walstra's we could find and who are not related to us.  The various branches of Walstra's are presented as descendants of a virtual commmon ancestor.
  • Gerrit Berenbroek.  We suspect a common origin with Lutje Berenbroek (see graphic overview above), though a similar name doesn't say much in the Twente region.

=O=